- Mora mi sa: Du får ikke gjøre noe av dette før du har fått et fagbrev

foto