Olavshallen søkte staten om 40 millioner. Onsdag får de svaret