Forvandling av en gammel krigsbygning kan bli starten på en helt ny bydel i Trondheim

foto