Forskningsrapporten legges fram først neste uke, men konklusjonen er gjengitt i Adressa: Norge mangler i dag bakkestyrker som kan håndtere kriser i både fredstid og krig. Forskerne mener at Norge derfor må «gå over til et rent yrkesforsvar, der førstegangstjenesten forsvinner, og der det skilles mellom stående, kampklare styrker og skoler som lærer opp soldater og offiserer», står det å lese i avisen.

Vi leser noen ganger i media at det brukes for lite penger til forskning i dette landet, så det er bra at noen tar i et tak og gjør det skikkelig. Tre år har de brukt, og jeg er sikker på at konklusjonen er godt underbygget. Det kan til og med tenkes at man vil finne mye interessant. Men jeg har ikke store foråpninger til en rapport som kommer til en åpenbart feil konklusjon.

«Det er et grunnfjell av frivillig innsats her i landet», sa tidligere justisminister Odd Einar Dørum (V) på et foredrag ved Luftkrigsskolen denne uken. Han siktet til de mange frivillige, både i organisasjoner og blant folk flest, som stiller opp ved f eks ulykker og leteaksjoner. Vi har en fellesskapsfølelse for hverandre, og vi stiller opp når noen trenger hjelp. Vi identifiserer oss med mennesker som har det vanskelig, og vi hjelper til.

For noen år siden gikk jeg sammen med en militær avdeling i Borgertoget 17. mai i Bodø. Da vi gikk forbi en liten jente som stod sammen med sin mor, spurte hun: «Hvem er de, disse militære?» Moren smilte til henne og svarte: «De e vårres. De e fra Bodin Leir!» Og så enkelt kan man oppsummere hvorfor vi fortsatt må ha verneplikt og førstegangstjeneste. Forsvaret er folkets forsvar, det er vårt, det er vi som utgjør rekkene, det er vi som har ansvaret, «også vi når det blir krevet».

Frivilligheten som Dørum snakker om og oppslutningen om Forsvaret henger sammen. Begge deler er en del av vår felles forståelse for at vi må stå sammen om å løse felles utfordringer. Og vernepliktsforsvaret er et avgjørende element i vår felles forsvarstanke. Det sikrer at Forsvaret er i nær kontakt med samfunnet for øvrig, og det sikrer at vi alle føler et ansvar for hvordan Forsvaret skal innrettes og hvordan det skal benyttes. Det er bare å se på debattene om Forsvaret i mediene, så ser vi at engasjementet blant folk er svært stort. Og ikke bare om lokalisering. Fjerner vi verneplikten, fjerner vi samtidig dette. Da er det ikke vårt Forsvar lenger. Det blir «de i Forsvaret» som har ansvaret. Ikke oss.

Det er ikke bare forskerne ved FFI som kunne tenke seg flere ressurser til Forsvaret. Men de ressursene vi faktisk får, og den omstillingen vi har vært gjennom, gjør Forsvaret til et av de mest moderne i hele verden. Vi må fortsatt debattere innretningen på Forsvaret, og vi må fortsatt diskutere om Forsvaret får nok ressurser. Men å ta bort selve grunnlaget for «Folkeforsvaret» vil være en dramatisk feil vei å gå. Effekten av å ha et folkeforsvar kan ikke måles i kroner og øre eller antall soldater i uniform. Det må måles i den kollektive viljen til en hel befolkning. Og før noen greier å finne verdien av denne viljen, og så sette den inn i det samme regnestykket som antall soldater, stridsvogner og fly, er diskusjonen om verneplikten etter min mening kun en akademisk øvelse som passer best over et glass rødvin. Ikke i en forskningsrapport fra et så renommert miljø som det FFI representerer.

Det er vårt Forsvar. For alt vi har og alt vi er.

ofauske@yahoo.no