Danset seg videre med reinlender-aktig samba

foto