Nå kan du se en av verdens dyreste bøker i Trondheim