Dagen før Sevilla og Real Madrid møtes til dyst på Lerkendal, møttes et fotballinteressert panel til samtale på baren Fire Fine i Trondheim. Litteratur, filosofi og fotball var tema for samtalen Ragnhild Lund Ansnes, forfatter av Liverpool-bøker, ledet. Selv Bjørnebye i Rosenborg hadde tatt turen mens UEFA rigget til Lerkendal. Han har skrevet boken «Løsrivelse» om årene i Liverpool, og leste opp et avsnitt om egen psykisk smerte. Motgang er viktig for å lykkes, mener han.

- Mennesket er i stand til å gjøre mer i et liv enn det «#fasade-livet» tilbyr. Å heie fram ungene er helt klart ikke veien å gå. Indre motivasjon er viktig, ikke å bli båret fram av omgivelsene. Vi holder på å pakke bomull rundt neste generasjon, sa Bjørnebye.

Han mener psykisk ubehag må ufarliggjøres.

- Hvor mye av det vi omgir oss med handler om fasade og ekstern motivasjon? Til Dagens Næringsliv sa jeg her om dagen at det er to ting en spiller må akseptere: ensomhet og ubehag. Du er ensom fordi du er avhengig av å gjøre mer enn røkla og føler ubehag fordi du hele tiden må flytte grenser. De som lykkes aksepterer og verdsetter ensomhet og ubehag som suksesskriterier, og det er ikke farlig, sa Bjørnebye.

Trening i empati

Han satt i panelet sammen med fotballfilosof Steffen Borge ved Universitetet i Tromsø, kommentator Kjetil Kroksæter i Adresseavisen og forfatter, politiker og styreleder JoStein Moen i Astor Fotballklubb på Byåsen. Litteraturhuset i Trondheim og Adresseavisen sto for arrangementet. Under samtalen ble likhetene mellom fotball og litteratur trukket. Samtaleleder Ansnes spurte om det var mulig minske gapet mellom folkelig fotball og utilgjengelig litteratur.

- Fotball litteratur og andre kunstarter er tilgrensende områder, de er ting vi gjør som er unødvendige. Hvorfor gråter vi når «Romeo og Julie» ender tragisk, eller laget vårt taper en kamp? Det er to typer drama, men med samme spørsmål: for en underlig ting at vi bryr oss om dette. Fotball har et spesielt drama som man tillater seg å leve i, sa Borge ved Universitetet i Tromsø.

- Fotball er jo faktisk en trening i empati, du lever deg inn i dramaet til noen andre. Vi får trening i å unne noen andre enn oss suksess og kjenner på smerten når de mislykkes. Sporten kan spille en viktig rolle i en tid der sosiale medier og individualisme råder, sa Ansnes.

NYTT OM LITTERATURHUSET: Vil ha Litteraturhus i Søndra Gate

- Å lese bra for fotballspillere

Ansnes fremmet påstanden om at få fotballspillere er beleste. Erik «Myggen» Mykland har bare lest én bok, nemlig Ingvar Ambjørnsens «Hvite niggere», fortalte hun.

- Jeg pratet med «Myggen» da han hadde han lest to bøker, nemlig «Hvite niggere» to ganger. Å lese er en god ting for fotballspillere. Hvis man leser bøker øver man evnen til å visualisere, som er det mest undervurderte mentale suksesskriteriet på høyt nivå. Rosenborg, per dags dato Norges beste fotballag, klarer nettopp det å se situasjoner før de skjer. Lesing er ikke det samme å fly rundt etter Pokémon, sa Bjørnebye i Rosenborg Ballklub.

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter.

Ansnes leste høyt fra tekster av blant annet Lars Saabye Christensen og Albert Camus.