Smøla kommune er kanskje blant dem som satser hardest på spel i Midt-Norge. Kommunen har bygd mye av sin kulturpolitikk rundt spelet «Fru Guri av Edøy», som i fjor jubilerte med sin tjuende oppsetning.

40 millioner gikk til opprettelsen av Gurisentret, som er arena for spelet og tett knyttet opp mot det.

Styrker Smøla-samfunnet

Ordfører Roger Osen medgir at risikoen er stor ved å satse så tungt på et kulturbygg.

– Det er en soleklar risiko. Kultur er sjeldent lønnsomt hvis man kun ser på tallene i regnskapet. Man må se helheten i det, sier han. Helheten innebærer blant annet økt reiseliv i kommunen og vekst i antall innbyggere.

– I tillegg er det mye annet vi sitter igjen med etter å ha satset såpass stort. Vi har fått en rik kultursommer på Smøla, Guri-spelet setter oss på kartet. Det er 2200 innbyggere her, men i fjor var det 3000 mennesker som så spelet. Vi opplever også at det har en slags smitteeffekt; andre kulturarrangement dukker opp i forbindelse med spelet, forteller ordføreren. «Fru Guri av Edøy» er, i likhet med mange andre kulturarrangement rundt om i kommunene, identitetsbyggende.

– Det skaper tilhørighet. Vi som bor her kjenner på en stolthet over at noe så stort som Gurisentret med Guri-spelet bygges opp på Smøla.

Næringslivet viktig

Med ny regjering har næringslivets rolle som sponsor i kulturlivet vært hett debattert. I årene fra Gurisentret åpnet i 2009 gikk senteret i underskudd frem til 2013, da regnskapet kom i balanse. Nordvestnytt, lokalavisa for Smøla og Aure, skriver at fjorårets oppsetning ga et positivt resultat på i overkant av 100 000 kroner. En betydelig del av æren for at tallene begynte å gå i pluss, er det sponsorer og lokalt næringsliv som skal ha.

– Næringslivet spiller en voldsomt viktig rolle. Her gir de noe tilbake til lokalsamfunnet, det er helt avgjørende, mener Osen.

– Det er i det hele tatt mye penger som er brukt på «Fru Guri av Edøy». Er det uforholdsmessig mye penger?

– Byggingen av Gursentret var jo en engangsutgift. Statkraft var en av bidragsyterne, de kom inn med et beløp i sammenheng med at de etablerte vindparken i området. Sett i den størrelsesordenen er kanskje ikke beløpet som gikk til senteret så stort. I tillegg vil senteret bli brukt i mange år fremover, sett at man har en aktiv eier som støtter opp om det, sier Osen. Hans inntrykk er at Guri-satsingen har støtte i lokalbefolkningen.

– Jeg ser et stort engasjement rundt spelet. Det hadde ikke vært noe Guri-spel uten den dugnadsinnsatsen som legges ned hvert år, sier han.