Nasjonalballetten får kritikk etter rus-varsel. Men ballettsjefen mener nulltoleranse er viktig

foto