- Det er dumt hvis det spres en oppfatning om at samtidskunst alltid er noe som må forstås, det holder at man drar og opplever kunsten, sier direktør Haakon Thuestad ved Bergen Assembly. Han understreker at han ennå ikke har besøkt Kunsthall Trondheim.

Dypt uenig

Adresseavisen skrev mandag om kunststudent og lærer Nina Bollingmo Rosvoldsve som er redd åpningsutstillingen i den nye Kunsthall Trondheim skremmer bort potensielle publikummere. Hun mener både selve utstillingen og formidlingen mot publikum er utilgjengelig og pretensiøs, og kan bli en bekreftelse på fordommen om samtidskunst som noe fremmed og uforståelig.

Direktør Helena Holmberg ved kunsthallen, som også har kuratert utstillingen, er dypt uenig med Rosvoldsve. Hun mener kunstens tematikk berører de aller fleste, og at tittel og informasjonsskriv er forståelig for hvermannsen.

- Etter min mening er kritikken som framkommer i avisen mer fremmedgjørende og ekskluderende enn selve utstillingen, sier Thuestad ved Bergen Assembly.

Direktør Haakon Thuestad under åpningen av Bergen Assembly 2016 i Bergen Gamle Hovedbrannstasjon.

- Kritikk er positivt

Bergen Assembly er en biennale, begrepet på en tilbakevendende kunstfestival som i Bergen arrangeres hvert tredje år (triennale). Førsteutgaven i 2013 høstet mye kritikk nasjonalt for å være utilgjengelig og lite synlig for bergenspublikummet. Bergens Tidende omtalte dessuten festivalen som en fadese fordi den hadde fått 12, 5 millioner kroner i offentlig støtte, men at besøkstallet bare var 7500. I år har derimot festivalen fått mye positiv omtale, særlig i utenlandsk presse.

Direktør Thuestad sier de har tatt til seg kritikken, men at de likevel ikke har endret markedsføringen.

- Vi har som mål å utfordre biennaler andre steder i verden. Siden vi hele tiden vil presentere noe nytt og uvant, er vi beredt på kritikk. Samtidig er det viktig å se på kritikk som noe positivt, sier Thuestad.

Han synes Rosvoldsves innvending mot at tittel og informasjonsskriv kommer på engelsk er en mer ekskluderende enn inkluderende holdning.

- Samtidskunst er en svært globalisert bransje, så det ville ha vært mer ekskluderende å ha en tittel på norsk. Kunstinstitusjoner er kanskje blant de beste på å formidle på engelsk til glede for et internasjonalt publikum.