Bystyret skulle tirsdag opprinnelig behandle en sak om kommunal lånegaranti til Teaterhuset Avant Garden i forbindelse med flytting til Rosendal.

Nå er saken tatt av sakslista, og må gjennom en ekstra runde før eventuelt politisk vedtak.

- Det ligger ingen dramatikk i dette, men vi trenger å kvalitetssikre grunnlagsmaterialet og saksframlegget, sier rådmann Morten Wolden, som i den opprinnelige innstillingen anbefalte at søknaden innvilges.

- Ikke god nok

Lånet på 21 millioner kroner skal ifølge søknaden tas opp av Teaterhuset Avant Garden (TAG), for å investere i sceneteknisk infrastruktur i forbindelse med den planlagte flyttingen til Rosendal Teater.

Saken var 28. februar til høring i kultur-, idretts- og friluftslivskomiteen, der det ble enstemmig vedtatt å anbefale innstillingen. To dager senere ble saken imidlertid trukket under behandlingen i finans- og næringskomiteen.

- Jeg kom inn i saken ganske sent. Det ble travelt med å få de siste tallene på plass, og dette preget saken. Jeg så at den ikke var god nok og manglet noen vurderinger. Derfor anbefalte jeg overfor komiteen å trekke den, sier Wolden.

- Blant annet ønsker jeg at vi ser på størrelsen på garantien på nytt, trenger den å være så stor som 21 millioner? Det er viktig for kommunen å minimere sin risiko, og vi trenger gode argumenter for å gå inn for en lånegaranti på den størrelsen.

Fortsatt evne og vilje

Teatersjef Per Ananiassen bekrefter at utsettelsen ikke innebærer dramatikk.

- Det oppsto en usikkerhet rundt noen tall, en usikkerhet vi nå rydder av veien. Det er bedre å ha oppdaget dette nå, framfor at den oppsto under bystyrebehandlingen, sier teatersjefen.

- Rådmannen sier dere må argumentere godt for en såpass stor garanti?

- Det har vi vært klar over hele tiden. Vår oppgave nå er å klargjøre at vi, ut fra dagens økonomi, ikke vil ha problemer med å innfri forpliktelsene i lånet. Vi føler oss også trygge på at vi gjennom andre tilskudd kommer godt under summen på 21 millioner, mener Ananiassen.

- Utsettelsen endrer ikke det faktum at det fortsatt er prinsipiell vilje og evne til å få til dette, mener rådmann Morten Wolden, som tror en ny og forbedret sak vil være klar til behandling i neste bystyremøte, 26. april.