Stepper inn når suksessforfatteren blir komapasient

foto