Mediebedriftenes Landsforening la i formiddag fram tall for lesing og opplagsutvikling i norske medier. Tallene viser at mens papiravisene fortsatt taper terreng, så er mobiltelefonen den kanalen som øker desidert mest. Dette gjelder for alle de større avisene i Norge.

305 000 lesere

Lesertallene for Adresseavisen viser at mediehuset hadde et totalt lesertall på cirka 305 000 personer i 2013, inkludert lesing på papir, på PC og mobil/nettbrett. Mediehusets totale lesertall har ligget mellom 300 000 og 310 000 de siste åtte årene.

Lesertallene er kartlagt gjennom en spørreundersøkelse som har en feilmargin på rundt tre prosent. Den totale lesningen er dermed svært stabil, selv om det har vært store endringer i hvilke plattformer leserne har valgt.

Like mange på papir og nett

Lesertallene for papiravisen og adressa.no var omtrent like store i 2013, begge på knapt 190 000, noe som innebærer en svak nedgang fra året før. Dette oppveies av en sterk økning i antall brukere på mobil/nettbrett. 72 000 leste adressa.no på mobiltelefonen i fjor. Det er 10 000 flere enn i 2012 og 25 000 flere enn i 2011.

Opplagstallene for papiravisene viser blant annet at nedgangen som har gjort seg gjeldende gjennom flere år, bremset opp for flere av papiravisene i fjor. Adresseavisens opplag sank med 2764 eksemplarer i 2013. Adresseavisens opplag i fjor var 67 300 eksemplarer, og avisen er fortsatt landets sjette største.

Aftenposten er landets desidert største papiravis med et opplag på 214 000 eksemplarer, foran VG (165 000), Dagens Næringsliv (80 000) og Dagbladet (80 000)