Justisminister Anders Anundsen (Frp) må nå svare på om han vil gjøre noe for at Justismuseet i Trondheim kan få bedre lokaler.

Jorodd Asphjell (Ap) i Stortingets justiskomité har sendt brev til statsråden fordi museet holder til i en bygning som ikke egner seg til museumsvirksomhet. Planene for å flytte er klare. Bare departementets klarsignal mangler.

Justismuseet i Trondheim, som inntil nylig het Norsk Rettsmuseum, har holdt til i det tidligere Kriminalasylet på Kalvskinnet siden museet ble opprettet i 2001. I flere år har de arbeidet for å få nye lokaler i nabohuset, Det militære sykehus.

Trenger 1,2 millioner fra 2019

Arkitekttegningene var klare, og Statsbygg var ferdig med et forprosjekt da Justisdepartementet i vår avblåste hele prosjektet. Nå håper museets direktør Johan Sigfred Helberg at planene likevel kan gjennomføres, og han får støtte av Asphjell.

- Det ble gjort et svært grundig forarbeid, og det er opplagt at Justismuseet trenger en oppgradering. Derfor er det synd at statsråden la planene i en skuff. Det er heller ikke snakk om store summer. Museet trenger ikke penger før i 2019. Da må de få en økt bevilgning på 1,2 millioner kroner i året for at flyttingen kan gjennomføres. Men det er viktig at museet allerede nå får et signal om at disse pengene vil komme, sier Asphjell.

Direktør Helberg håper det kan komme inn en merknad i statsbudsjettet om at disse pengene vil komme.

Halv mill. kan være bortkastet

Flytteplanen går ut på at Statsbygg selv skal bekoste ombyggingen av Det militære sykehus og at Justismuseet deretter bidrar ved å betale høyere husleie. Justisdepartementet har allerede betalt Statsbygg over en halv million kroner for det forarbeidet som er gjort. Disse pengene vil være bortkastet hvis flyttingen ikke blir gjennomført.

Statsbygg eier både Det militære sykehus og Kriminalasylet på Kalvskinnet. Justismuseet håper å kunne bruke begge bygningene, men at Kriminalasylet blir tilleggslokaler.

- Kriminalasylet er konstruert for å oppbevare mennesker. Bygningen fra 1830-tallet er et interessant eksempel på fengselsarkitektur fra den tiden, men den har store begrensninger som utstillingslokale, spesielt fordi den ikke kan tilpasses kravene til universell utforming av publikumslokaler. Den kan heller ikke møte kravene som stilles til arbeidslokaler, sier Helberg.

Pengemangel

Planene om å flytte til Det militære sykehus ved siden av, innebærer at interiøret kan bygges om til utstillingslokaler med dagens standard, uten at fasaden blir berørt. Alt er klart til at denne ombyggingen kan starte, men Statsbygg må først få et oppdragsbrev fra Justisdepartementet.

Da Statsbygg var ferdig med forprosjektet våren 2015, kom det signaler om at departementet ville sende et oppdragsbrev om kort tid. Noe slikt brev kom aldri. Sist vår fikk Helberg og Statsbygg beskjed om at departementet måtte skrinlegge prosjektet på grunn av pengemangel.

- Det er ikke store beløp det er snakk om. Vi får i år fem millioner kroner i statlig støtte. Hvis ombyggingen i Det militære sykehus kommer i gang, slik at vi kan flytte, får vi 1,2 millioner kroner i økt husleie fra 2019, sier Johan Sigfred Helberg.

Fikk animasjonspris

Han ser for seg at Justismuseet da vil kunne fortsette noe av virksomheten i de nåværende lokalene i Kriminalasylet, mens de presenterer faste og skiftende utstillinger i de nye lokalene.

Museet er nasjonalt og betjener hele landet, blant annet ved at de sender ut vandreutstillinger som blir satt sammen i Trondheim. De har også en utstrakt internettvirksomhet. Animasjonsfilmen «En grunnlovsfortelling», som de laget i forbindelse med grunnlovsjubileet i 2014, fikk nylig prisen for årets beste formidlingsopplegg av Norges museumsforbund. Animasjonsfilmen har nå 75 000 treff på Youtube og er vist for et stort antall skoleklasser landet rundt.