- Jeg skulle gjerne sett at han tok mer ansvar og hadde bedre innsikt i det han uttaler seg om

foto