- Kunstnere og musikere har satt karrieren på vent - for å gå i krigen

foto