- Trondheim blir en fattig by, hvis alle de store satsingene bare skal være idrettsanlegg

foto