- Håpet om å få spille «En julenattsdrøm» svinner time for time

foto