20. mars sendte Rock City sin redegjørelse som skal overbevise Kulturdepartementet om at det er fortsatt grunnlag for videre drift. Saken er nå under behandling, og svaret fra departementet er nok et være eller ikke være for rockesenteret i Namsos.

- Hvis statstilskuddet faller bort, faller automatisk tilskuddet fra fylkeskommunen også bort. Da har vi ikke en inntekt som kan forsvare videre drift. Nå er det i grunnen opp til Kulturdepartementet om vi skal leve videre, innrømmer styreleder Erik Stene i Rock City.

Ryddig prosess

Han har ikke fått noen signaler fra departementet om hvordan de ligger an.

- Det forventer jeg heller ikke å få før vi mottar brevet med den endelige avgjørelsen. Departementet har vært svært ryddige, sier Stene.

Kulturdepartementet vil ikke si noe om når de kommer med et svar til Rock City, men bekrefter at saken er under behandling.

Avgjør politianmeldelse torsdag

Avklaringen rundt statsstøtte er ikke den eneste Rock City venter på denne uken. Rett før påske kom det frem nye opplysninger om økonomisk rot. Denne gangen handlet det om bruk av bedriftens VISA-kort og transaksjoner med såkalte nærstående.

– Nå må vi vurdere alvorlighetsgraden i innholdet i revisjonsrapportene vi har. Basert på det må vi se på om det juridisk og økonomisk grunnlag for å anmelde, uttalte Erik Stene til NRK.

Nå forteller han at styret allerede før helgen vil ta stilling til om det blir aktuelt å gå videre med denne saken.

- Vi har jobbet med saken innad i styret og hatt juridisk bistand. Vi håper å kunne konkludere med hva vi gjør videre torsdag kveld, sier han.