Her kan det ha stått en kirke som er eldre enn Klemenskirken

foto