- Folk roper navnet mitt og vil ta selfier med meg