- Dette blir kanskje enda bedre enn det vi hadde sett for oss, sier Ellen Tveit Klingenberg når hun viser oss rundt i den tidligere brannstasjonen i Søndre gate.

Styrelederen i Kunsthall Trondheim slår ut med armene mot et utstillingsareal som er tusen kvadratmeter stort. Foreløpig er det bygningsarbeidere og bygningsmaterialer som dominerer lokalene. I månedsskiftet oktober-november blir vegger og gulv fylt med samtidskunst.

I tillegg til solid regional støtte, har Kulturrådet bevilget over en million kroner til kunsthallen.

På den tiden får brannstasjonen også en helt ny kafe øverst i Søndre gate. Det blir bygget en direkte adgang fra kunsthallen og kafeen til Trondheim folkebibliotek. Og det er gode muligheter for at byens nye litteraturhus får lokaler i samme bygning.

Noe av hensikten med å plassere disse tre institusjonene så tett sammen, er å gi området rundt biblioteket er kraftig løft som kulturkvartal.

Vil bli en av Skandinavias viktigste kunsthaller.

Høye, internasjonale ambisjoner

Fortsatt gjenstår det å avklare noen detaljer før Klingenberg kan fortelle hva publikum får se når dørene åpner, men hun lover at ambisjonene er høye, fra det regionale til det internasjonale. Kunsthall Trondheim skal både vise utstillinger med bred appell og kunst som henvender seg til et noe smalere publikum. Styrelederen lover også at kunsthallen får rause åpningstider.

Helena Holmberg, som er ansatt som kunsthallens daglige leder, får ansvaret for det kunstneriske innholdet. Hun får med seg to kolleger. Den danske kuratoren Carl Martin Faurby starter som produksjonsleder 1. august. Katrine Elise Pedersen er allerede i gang i jobben som assisterende kurator. Kunsthallen får ytterligere én ansatt før driften er i full gang.

Kronikk: Trondheim trenger et skikkelig kulturløft.

Kunst som aldri før er vist

- Se her, sier Klingenberg og tar oss med ned trappa til underetasjen. Der viser hun fram et rom som vil gjøre det mulig å vise kunst som tidligere ikke har funnet veien til Trondheim.

Rommet blir akklimatisert. Det får riktig temperatur, riktig fuktighet og så høy sikkerhet at kunsthallen kan låne inn spesielt verdifulle og/eller ømtålige kunstverk som det tidligere ikke har vært mulig å vise i Trondheim.

Klingenberg blånekter ikke når navnet Edvard Munch blir nevnt. Kunsthall Trondheim skal riktignok konsentrere seg om samtidskunst, men eldre verker er ikke bannlyst.

Stort, fleksibelt og tøft

- Da vi startet arbeidet med en ny kunsthall, ønsket vi oss lokaler som var store, fleksible og tøffe og spennende. Det får vi her i Søndre gate. Vognhallen kan fungere både som et stort, åpent areal, og den kan deles opp med lettvegger, sier Klingenberg.

- Lokalene er klare til innflytting 1. september, forteller Jørgen Løfaldli fra byggherren, selskapet Brannstasjonen SMN, som i sin helhet er eid av Sparebank 1 SMN. Banken skal selge brannstasjonen, men Kunsthall Trondheim har uansett en leieavtale for 20 år framover.

Litteraturhuset vil inn

Resten av bygningen er i ferd med å bli bygd om til kontorer, og BN Bank blir en av de store leietakerne. Det er også gode muligheter for at Trondheims nye litteraturhus får tilhold i samme bygning.

- Vi ønsker oss inn i brannstasjonen og vil gjerne ha både kontorer og et publikumslokale der. Om vi får det slik vi ønsker oss, blir avklart i løpet av få dager, sier lederen for Litteraturhuset i Trondheim, Trond Åm.

Han er uansett innstilt på et nært samarbeid med både kunsthallen og biblioteket.

Vil stimulere kunstinteressen

- Vi har hatt en rekke samtaler, og det er klart vi vil samarbeide med litteraturhuset og biblioteket. Vi har allerede snakket om felles arrangementer, for det finnes en rekke eksempler på tette forbindelser mellom kunst og litteratur. NTNU er en annen aktuell samarbeidspartner, sier kunsthallens styreleder.

Hun ser det ikke som noe problem, men tvert imot en ny mulighet at Trondheim får en ny kunsthall i en tid med relativt lave besøkstall både på Trondheim kunstmuseum og Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum.

- Jo bedre kunsttilbudet blir i Trondheim, desto større blir kunstinteressen. Jeg tror kunsthallen vil bli et løft også for kunstmuseene, og vi samarbeider gjerne med dem, sier Ellen Tveit Klingenberg.

foto
Nytt innhold: Den tidligere brannstasjonen får et helt annet innhold når ombyggingen er ferdig, blant annet en ny kafé på hjørnet mot Kongens gate. Foto: Kim Nygård, Adresseavisen