– Alle ringene etter pappa, farfar og oldefar - alt er borte

foto