Midtnorske pionérverk innkjøpt av Museet for samtidskunst

foto