Programkomiteen foreslår å nedsette et utvalg som skal etablere en såkalt kulturkanon, som er en liste over de meste sentrale norske kunst- og kulturuttrykk, skriver Aftenposten.

- Det vil sikkert både engasjere og provosere, og det vil forhåpentligvis munne ut i en felles offentlig samtale om hva som er de viktigste bærebjelkene i norsk kunst og kulturtradisjon, sier Isaksen.

Idé fra Danmark

Ideen er hentet fra Danmark, der de fikk en liste over 100 essensielle danske kunstverk i 2005 og 2006. Arbeidet og den endelige listen skapte debatt, og kulturministeren ble kritisert for å ha blandet inn sin politiske kultur- og verdikamp.

Kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) beskriver innspillet som veldig interessant.