«SimenKuk»-taggingen i Hans Nielsen Hauges gate tolv vekker stort engasjement. Facebookgruppen «Bevar Simen Kuk» går inn for bevaring av graffitien.

Stugu, som er NTNU-professor med byhistorie og kulturminner som spesialfelt, bekrefter at taggingen er å regne som kulturminne.

- Svaret er ja, om man legger til grunn den vide forståelsen av kulturminne, slik man faktisk gjør i norsk kulturminnelovgiving. Der er kulturminner definert som alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, sier Stugu.

LES MER OM KULTURMINNER: Elleve kulturminner som du kanskje ikke visste om

- Selvmotsigelse å bevare

Dermed er det også umulig å bevare alle kulturminner, og man må velge ut hvilke kulturminner som skal bevares.

- Faller en graffiti av typen «SimenKuk» inn i kategorien «bevaringsverdig»?

- Generelt ser jeg det som en selvmotsigelse å tale om graffiti som et bevaringsverdig kulturminne. Et sentralt poeng må nettopp være at det er uttrykk for en temporær, dagsaktuell motkultur. Den som uttrykker seg på denne måten, må alt i utgangspunktet regne med at uttrykket får et kortvarig liv, sier Stugu.

Han mener likevel slike kulturuttrykk bør dokumenteres, for eksempel med fotografering. Dokumentasjon er også en form for bevaring.

- Jeg ser ikke bort fra at enkelte tagginger har estetiske kvaliteter som gjør at de fortjener vern. Men jeg ville ikke oppfattet det som en vennlig handling om graffitien hadde kommet på veggen på huset mitt.

Han tolker ikke facebookgruppa «Bevar Simen Kuk» først og fremst som et innlegg i en kulturminnebevaringsdebatt.

- Den primært er en manifestasjon av et bestemt holdningssett og av en motkultur som forsvarer graffiti som en av flere urbane uttrykksformer.

Kommunen tar ikke stilling

Trondheim bydrift opplyser at de generelt har nulltoleranse for tagging på offentlige bygg og anlegg, mens privatre grunneiere selv kan velge å bevare det de vil på eiendommen sin.

- Vi tar ikke stilling i enkeltsaker, sier Jan Røysing i Trondheim Bydrift.

foto
Slik ser den ut, grafittien i Hans Nielsen Hauges gate på Lademoen. Foto: Gustav Svihus Borgersen