Sammen med Gøran Bolme har Åse Børset over lang tid ønsket å lage en ny aktivitetspark. Sommeren 2023 ønsket de store og små velkomne til Trollheimen for å forske på troll. Foto: Lisa Pedersen

I sommerens nye familiepark er det trollene som regjerer

– Jeg tror ikke vi kunne vært her i dag uten pandemien, sier Åse Børset.