– Mange vil nok oppleve teksten som ganske kontroversiell

foto