Gir Edith Carlmar-prisen til en representant for et fag som sjelden hedres

foto