I kveld skal politikerne i Namsos på nytt prøve å komme frem til en løsning på Rock City-floken.

Mandag ble saken om sletting av husleiegjeld på 7,5 millioner kroner utsatt fordi politikerne ønsket at rådmannen skulle se på muligheten for å gjøre om gjeld til aksjekapital.

Anbefaler ikke aksjeutvidelse

- Vi har hentet inn så mye ekspertise vi har fått til på så kort varsel og diskutert denne muligheten med dem. Svaret er at det er mulig å gjøre om gjelden til aksjekapital, men vi har latt revisjonen sin anbefaling til grunn, og opprettholder derfor forslaget om å slette gjelden, sier rådmann Hege Sørlie.

Årsaken til at de velger å opprettholde forslaget er at det er en større risiko forbundet ved en aksjeutvidelse.

- Så lenge Namsos Kommune går i null eller i pluss i år så er det ikke noe problem, men det er knyttet stor usikkerhet til kommunens resultat ved slutten av året. Derfor kan vi risikere å måtte bruke ytterligere midler og også måtte ta med et underskudd inn i 2014. Sletter vi gjelden nå så har vi ryddet bort gammel gjeld som er tapt uansett, forklarer hun.

Langsiktig løsning i mai

Hastverket i denne saken skyldes at kulturdepartementet har bedt om en redegjøring for om det er grunnlag for videre drift, og fristen gikk ut i går. Sørlie ønsker nå å bruke mer tid på å komme opp med en langsiktig løsning som kommunestyret skal ta stilling til i mai.

-Det er en vanskelig og krevende sak, og vi skal komme tilbake til diskusjonene  om eierstruktur og aksjekapital før møtet i mai, lover hun.

NB: Møtet i formannskapet er kl. 17.00 torsdag ettermiddag, og kommunestyremøtet begynner kl. 18.00.