Torsdag oppnevnte Kulturdepartementet det nye styret i Norsk Filminstitutt (NFI). Fra Trondheim kommer Tove Nedreberg, som er administerende direktør for Adresseavisen og styreleder i Mediebedriftenes Landsforening. Hun er utnevnt til å sitte i Filminstittuttets styre til 20. juni 2020.

- Med det nye styrets kompetanse på blant annet teknologisk utvikling, er jeg trygg på at NFI vil være godt rustet til å håndtere disse utfordringene, uttaler kulturminister Linda Hofstad Helleland i en pressemelding.

Nedreberg har jobbet med Adresseavisen-gruppens digitale omstilling og lokalavisene i Trøndelag sin tilstedeværelse på nett. I NFI blir oppgaven å forvalte statlige midler til film. Instituttet fordeler hvert år ut 600 millioner i tilskudd til norske filmskapere, og har driftskostnader på 103 millioner kroner.

Fra Oslo er Marit Reutz gjenvalgt som styreleder for NFI. De øvrige styremedlemmene er Bjørn Eirik Olsen fra Tromsø og Jo Christian Oterhals fra Oppegård samt varamedlem Daniel Nordgård fra Kristiansand.

MER OM FILM: Kanonprisen trues av nedleggelse.