– Musikk, dans og dramalinja er flaggskipet av alle utdanningsprogrammene i videregående skole, sier Wenche Waagen, førstelektor i musikkdidaktikk ved Institutt for musikk ved NTNU.

Av de 461 studentene ved musikkinstituttet i Trondheim har de aller fleste bakgrunn fra musikklinjer i videregående skole. Nå frykter Waagen for rekrutteringen i Midt-Norge når musikklinja på Fosen legges ned fra neste høst.

– Vi er avhengig av å rekruttere fra alle musikklinjene i Midt-Norge. Vi merket en stor økning i søkertallet når musikklinjene i sin tid kom, sier hun.

Foruten fra musikklinja i Bjugn rekrutteres det i Sør-Trøndelag fra én musikklasse på Heimdal videregående, en halv musikklasse på Trondheim Katedralskole og en halv musikklasse på Orkdal videregående.

Les kronikken: «Musikk, dans og drama? Nei takk»

Les også: – Fylkeskommunen har skylda

Dårligere kulturskole

Førstelektoren mener nedleggelsen i tillegg til å ramme 16-åringene som er interessert i kunstfag på Fosen, også vil gå ut over både ungdomsskolene og kulturskolene.

– Lærerne forsvinner og det får store ringvirkninger siden de ofte har kombinerte stillinger, og er involverte i både korps, storband og kulturskole. Tilbudet i kulturskolen står derfor i fare for å bli redusert, marginalisert og svekket når musikklinjen legges ned, sier Waagen, som ser flere grunner til å opprettholde linja.

– Elever som går musikk, dans og drama utvikler grunnleggende ferdigheter man ikke får andre steder i skolen. Som kommunikative ferdigheter, interkulturell forståelse, å være åpen og skapende. Livskompetanse kaller jeg det, sier Waagen.

Les også: Unge gründere på Fosen fortviler

Følg adressa.no på Facebook

Få søkere

Fylkesordfører Tore O. Sandvik begrunner nedleggingen med et dårlig elevgrunnlag, at for få unge søker seg til musikklinja i Bjugn.

– Det er ikke økonomi, men lav interesse hos elevene for å søke MDD, kombinert med synkende elevtall som har ført til at det har vært umulig å opprettholde tilbudet, sier Sandvik.

– Om det er for få søkere, har de gjort et for dårlig arbeid i kulturskolene på Fosen. I tillegg har det vært et negativt fokus på denne linja så lenge at folk tør kanskje ikke søke seg dit lenger. Men søkertall vil alltid gå i bølger. Det kan ta seg opp, sier Waagen.

Hun ber nå de avgjørende myndighetene om å lytte til elevene og lærerne på Fosen videregående skole.

– Det er de som er ekspertene i saken, og vet hva musikklinjen betyr for folk, sier førstelektoren.