Tenåringene i Ungdom for Fri Aktivitet (UFFA) får heller flytte inn i Buranhus noen hundre meter borti gata.

- Kommunen bør selge tomta som UFFA disponerer og bruke pengene på å flytte Teaterhuset Avant Garden (TAG) til Rosendal teater, sier Moe.

I flere år har et tilnærmet samlet politikertrondheim forsøkt å finne midler til å flytte TAG fra dagens lokaler i Olav Tryggvasons gate til det nedlagte teaterhuset på Voldsminde.

- Dette løser floken, sier Moe om sitt eget forslag om å bruke en anslått salgssum på 15 til 18 millioner til endelig å gi TAG nye lokaler.

- Det er rett og slett god kulturpolitikk. Jeg kommer til å foreslå dette for bystyret neste uke, sier Moe.

- Mye nostalgi og følelser

Det er ikke første gang en trondheimspolitiker foreslår å selge UFFA-tomta. Det samme forslaget var oppe til behandling i bystyret våren 2012. Det ble da stemt ned.

Kulturkomitélederen mener tiden er moden for å revurdere.

- Den gangen var det mye nostalgi og følelser knyttet til at UFFA-huset nylig hadde brent ned (i romjulen 2010 journ. anm.), sier Moe.

Forrige gang saken var til behandling var det heller ikke foreslått å bruke salgsinntektene til å finansiere et teater- og filmhus i Østbyen.

- At teaterhuset trenger penger, gjør salget enda mer aktuelt, sier Moe.

Moelven-brakker

I stedet for salg, bestemte bystyret i 2012 at UFFA-huset skulle bygges opp for forsikringssummen etter brannen. Moe er ikke imponert over resultatet.

- Det er en sammenstilling av Moelven-brakker. Jeg har heller ikke inntrykk av at det er mye aktivitet der, sier Moe.

Venstrepolitikeren kaller det dårlig utnyttelse av arelet.

- Dette er en indrefilet av en tomt på den siden av byen, sier Moe som mener UFFA-miljøet godt kan flyttes til Buranhus.

- Det er en topp moderne bygning med øvingsrom til band og studio som delvis er uutnyttet. Jeg vil tro at UFFA-ungdommen kan trives utmerket der, sier Moe.

Viktigst å få med staten

Hovedplanen i overskuelig framtid blir å få en statlig pengegaranti, sier teatersjef Per Ananiassen ved Teaterhuset Avant Garden.

- Dette var vanskelig og overraskende, er teatersjefens første reaksjon da han hører om Erling Moes forslag om å finansiere nytt teaterhus ved salg av UFFA-tomta.

- Jeg er veldig sympatisk innstilt til UFFA-miljøet. Dersom dette skal være aktuelt, må det i alle fall ikke gå ut over dem, sier Ananiassen.

Teatersjefen sier han vil vente og se hva Moes forslag innebærer når det torsdag blir presentert for bystyret.

Ananiassen er imidlertid sikker på at statlige midler uansett vil være en hovedprioritet i tiden som kommer.

- Målet er å få et større engasjement rundt det frie scenefeltet totalt sett. Sånn sett vil det være uheldig at kommunen tar et mye større ansvar enn staten, sier Ananiassen.

Stortingets behandling av statsbudsjettet neste uke vil gi et signal om hva det frie scenefeltet har i vente.

- Vi tror ikke det kommer mer penger enn det som ble lagt fram av regjeringen. Men vi håper på en forpliktende formulering om det statlige engasjementet. Hvis det kommer en slik merknad vil det motivere oss til å jobbe videre med prosjektet, sier styreleder Ottar Michelsen i TAG.

UFFA-ungdommen møtes

Forslaget om tomtesalgt kommer uventet på UFFA-miljøet, kun to og et halvt år etter at saken forrige gang var oppe til debatt i bystyret. UFFA-ungdommen ber om tid til å områ seg før de tar stilling til forslaget fra Moe.

- Det er vanskelig for enkeltpersoner å uttale seg på vegne av alle, sier UFFA-medlem Elise Rufsvoll.

Medlemmene skal få mulighet til å diskutere forslaget.

- Det er planlagt et møte i løpet av helgen. Da skal vi bli enige om hvor vi står i denne saken, sier Rufsvoll.

Erling Moe i Domstoladministrasjonen. Foto: Rune Petter Ness