Politikere skremt til enighet

I et lukket møte med politiet fikk formannskapet i Trondheim innsideinformasjon om byens Hells Angels-miljø. Etter møtet var politikerne enige i den omstridte Rosendal-saken.

Saken oppdateres.

Møtet fant sted onsdag 2. juni.

Tidligere den samme uka hadde de borgerlige argumentert for at kommunen måtte selge den gamle kinoen til Morten «Diesel» Dahl og hans Rosendal kulturdrift.

De rødgrønne hadde på sin side vært positive til rådmannens nye innstilling, hvor han anbefalte politikerne å beholde bygget i kommunalt eie.

Men ingen av delene ble en realitet.

I lengre tid hadde usikkerheten rundt Morten «Diesel» Dahls tilknytning til motorsykkelklubben Hells Angels (HA) vært politikernes hodepine, som ingen våget å snakke om.

Bare få dager etter politikernes møte med politiet, var de steile frontene i Rosendal-saken erstattet med full enighet.

– Det ble behov for å stå sammen utad. Saken fikk et annet fokus, sier en kilde i rådhuset til Adresseavisen.

– Det var en måte å unngå «Diesel» på, sier en annen.

«Politiet hintet kraftig»

Onsdag 2. juni: Byens heltidspolitikere og flere kommunaldirektører er på plass i formannskapssalen i rådhuset. Anledningen er et lukket møte med trondheimspolitiet. Møtet er en fast post på kommunetoppenes program, og avholdes én gang i halvåret – uten at det føres referat.

Politimester Nils Kristian Moe og stasjonssjef Ove Sem ved Sentrum politistasjon leder politiets delegasjon. En av postene på programmet er «Organisert kriminalitet / MC», som tar for seg de lyssky delene av Trondheims motorsykkelmiljø. Byens MC-miljø er ofte et tema i kommunetoppenes faste møte med politiet.

Hells Angels etablerte seg i Trondheim allerede i august 1992, og den konkurrerende klubben Outlaws opprettet et såkalt «prospective chapter» (prøveavdeling) i byen i fjor. Men det politiet nå forteller – og svarene de gir på konkrete spørsmål fra salen – gjør flere politikere tenksomme.

– Ingen navn ble nevnt. Men politiet hintet kraftig til at Morten «Diesel» Dahl fortsatt har en tilknytning til Hells Angels, sier en kilde til Adresseavisen.

Vekker bekymring

I møtet snakker politiet om hvordan HA er i ferd med å styrke sin tilstedeværelse i Trondheim. Politikerne får inntrykk av at politiet har god oversikt og kontroll over klubbens aktivitet. Likevel blir de rystet av opplysninger om at HA, i tillegg til å ha tradisjonelle rekrutter som prospects og hangarounds, nylig har etablert en supportergruppe som utfører kriminelle gjøremål på vegne av medlemmene. Politiet peker også på at HA har, med unntak av den rivaliserende klubben Outlaws, stålkontroll over de fleste andre motorsykkelklubber i byen.

Påtaleleder Harald Moholt (bildet) i Sør-Trøndelag politidistrikt var ikke på det nevnte informasjonsmøtet og uttaler seg derfor ikke i detalj om innholdet i dette. Samtidig bekrefter han bildet på dagens situasjon overfor Adresseavisen.

– Prospects, hangarounds og den nye supportergruppa vekker bekymring, sier Moholt.

I møtet med politikerne referer politiet også til NRKs mye omtalte Brennpunkt-dokumentar om HA-miljøet. Et sentralt poeng i programmet er hvordan klubbmedlemmene bedriver hvitvasking av penger gjennom eiendomskjøp.

Flere av de fremmøtte begynner å gruble. Hva er det egentlig politiet gir dem informasjon om?

Tungen på vektskåla

Straks skal det bli tydeligere. Politiet svarer på spørsmål fra salen om det er mulig å melde seg ut av Hells Angels. Får man gå frivillig, vil man være i «good standing» hos miljøet. Det betyr at tilknytningen til klubben opprettholdes, forklarer politiet.

Etterpå informerer de om at Trondheim huser et lite knippe med slike utmeldte HA-medlemmer. Bare én av disse har tatt offentlig avstand fra fortiden sin, blir det sagt. Grunnen til at vedkommende er utmeldt, beror på en enkeltperson i miljøet. Så fort denne personen forsvinner fra klubben, ventes den utmeldte å returnere til Hells Angels, får politikerne høre.

– Hvordan Morten «Diesel» Dahls kontakt med HA er i dag, vet vi ikke, men vi følger med, sier påtaleleder Moholt.

Han understreker at han ikke ser en forbindelse mellom Rosendal-salget og aktiviteten til Hells Angels. Han legger til:

– Men det er nok slik at en gang biker, alltid biker. Han er vel fremdeles en biker. Jeg vet ikke om han har motorsykkel, men det er ikke dermed sagt at han ikke har hjerte for MC-miljøet.

Tar ingen sjanser

Politiets klare hint i det aktuelle møtet kommer på toppen av opplysninger som gjennom hele våren har tilflytt rådhuset.

Adresseavisen vet at konkret informasjon fra tiltrodde kilder har vært grobunn for bekymringer på både administrativt og politisk nivå: Hva om man risikerte å selge Rosendal til Hells Angels?

– Kommunen kan rett og slett ikke legge opp til at HA får kontroll over et kulturhus. Det kan medføre hvitvasking av penger og omsetting av stoff, sier en kilde.

– Problemet er at folk ikke er sikre på om «Diesel» er ute eller ikke. De tar ikke sjansen, sier en annen.

Samtidig har bekymringene en dobbel klangbunn. For hvordan skal man argumentere offentlig for at en juridisk sett ubegrunnet frykt for Morten «Diesel» Dahls mulige tilknytning til Hells Angels skal avgjøre utfallet i Rosendal-saken?

Dahl meldte seg etter eget sigende frivillig ut av klubben i 2005. Siden den gang har han blant annet vært konsertarrangør. Nå eier han 20 prosent av aksjene i Rosendal kulturdrift, som ønsker å overta Rosendal-bygget i Innherredsveien 73.

Skal man ikke la tvilen komme en borger til gode?

– De har ikke tatt «Diesel» for kriminelle forhold. Men når politiet indikerer at han fortsatt har HA-tilknytning, er det en sterk påstand, sier kilder i rådhuset til Adresseavisen.

Støyen som stilnet

Tirsdag 8. juni – en snau uke etter at politiet har gitt sin presentasjon av MC-miljøet – fatter formannskapet et enstemmig vedtak om at Rosendal teater skal selges på det åpne markedet. Salget skal foregå uten klausul om videre bruk til kulturformål, slik de rødgrønne tidligere har argumentert for.

Men de folkevalgte tilføyer likevel en merknad de mener gir en viss politisk kontroll over hvem som i realiteten kan få kjøpe bygget. I merknaden blir rådmannen bedt om å forberede et salg som ivaretar Rosendals «historiske karakter». Mer generelt må salget være «i tråd med ønsket byutvikling».

Etter det Adresseavisen får opplyst, handler både vedtak og merknad om «å få ryggen fri» og «legge saken død». Nå står det svart på hvitt at Rosendal skal utlyses for salg i et fritt marked. Politikernesbeslutning kan neppe spores tilbake til frykt for Morten «Diesel» Dahl. Samtidig sørger merknaden for at politikerne kan stille strenge krav til kjøperen.

Det rødgrønne flertallet tjener også på at opposisjonen jenker seg. Høyres gruppeleder Yngve Brox bjeffer ikke lenger mot det han tidligere har omtalt som Aps «bøttekottpolitikk». Han holder en lav profil – og foreslår heller ikke at bygget bør selges til Dahl, et forslag han lenge har hatt på blokka.

– Uinteressant for politiet

Påtaleleder Harald Moholt avviser at politiet har problemer med at Rosendal selges til et selskap hvor Morten «Diesel» Dahl er aksjonær.

– Det er helt uinteressant for politiet, men neppe for samfunnet for øvrig. Om kommunen vil selge Rosendal til ham eller noen andre, har ikke vi noe med. Men kommunen synes kanskje ikke at det er så klokt å selge bygget til et tidligere HA-medlem?

Fungerende ordfører Knut Fagerbakke (bildet) var til stede på det aktuelle møtet. Han synes det er vanskelig å svare på om møtet påvirket utfallet i Rosendal-saken.

– Jeg kan ikke svare på vegne av andre enn meg selv. Det er godt mulig at det påvirket noens oppfatning av Morten «Diesel» Dahl. Men mitt standpunkt har hele tiden vært at tilbudet fra Dahl om overtakelse ikke var i tråd med de kulturpolitiske målene som lå til grunn for salg av Rosendal. Vi kan ikke gå inn og subsidiere en konsertscene, sier SV-politikeren, og legger til:

– Det er uavhengig om han er medlem av HA eller ikke.

 
 
På forsiden nå