Mesterens mesterverk

Spillet som etter hvert ble sin helt egen sjanger er tilbake i en oppfrisket versjon.

Nettleksikonet Wikipedia skriver følgende om mot: «Mot er en persons eller gruppes evne til å være modig, uredd og våge å utfordre seg selv til noe som vanligvis utløser angst, frykt, smerte, risiko, usikkerhet eller intimidering. Begrepet knyttes til selvtillit og en evne til å vise djervhet.»