Tannrekka krøker seg i smerte, der den veslevoksne visdomsjekselen presser seg igjennom og skaller i rota på tolvårsjekselen.