foto

En ny bydel

«Som konseptuell og byplanmessig idé er det like genialt som det er enkelt.»