Helseansatte i Levanger forteller om pasienter som «gjenoppstår» fra de døde, journaler fulle av prikker, «skyggeregnskap» og sykmeldinger. Etter tre måneder med Helseplattformen vil flere av dem ha den bort.