foto
Illustrasjon: Richard Sagen Foto: Richard Sagen

Skistjernene gjorde meg nesten til voldsmann