Et gripende bilde, som viser det store i det lille

Dette er et bilde som kunne ha vært tatt så uendelig mange steder i Norge.