Foto: Peter Sutton

Et bilde som er langt større enn summen av delene

«Det er ikke et hvilket som helst motiv som her har tjent som utgangspunkt.»