Bolognese, Kjøkkenveien, Ukeadressa Foto: Lars Lian

Hverdagenes konge

En hverdagsrett som er mer enn god nok til en fest, eller om du vil: til å gjøre hverdagen til en fest.