foto

«Hvilke tilbud kan jeg få hvis jeg ønsker hjelp til å redusere mitt alkoholforbruk?»

På verdensbasis er Norge på andreplass når det gjelder hvor mange som drikker alkohol.