Hønefossen har flommet over, vannstanden er stigende. Ut av evakuerte områder kommer innbyggere som ikke vet når de kan vende hjem.