Den vertikale hageby

«Her har vi for en gangs skyld arkitekter som har en idé. En virkelig god og nyskapende idé.»