foto
Den andre siden: Ungarn beskytter seg med elektriske piggtrådgjerder mot migranter som kommer gjennom Serbia. På motsatt side av gjerdet ligger den serbiske landsbyen Rabe. Foto: NTB

Med piggtråd mot alle de andre