Foto: Gustav Borgersen

Hva tenker du på nå?

«For en person fra Bolivia vil det trolig først og fremst vekke minner om hjemlandet»