TT-buss: På 1970 og 1980-tallet var slike busser et vanlig syn i Trondheim. Vil du mimre litt, kan du ta Skaugdalsveien mellom Rissa og Verrabotn for å se på TT-fargene og Trondheims byvåpen med vinger. Foto: Morten Antonsen

Noen mil igjen?

For 46 år siden var denne rutebussen en stolt doning på veiene i Trondheim.