Biskop Erik Varden lever fortsatt et liv etter de samme prinsippene som da han var munk. - Jeg lever enkelt og gjestfritt., sier han. Foto: Terje Svaan

Som munk fant han oppskriften på et godt liv. Nå deler han hemmeligheten i ny bok

Biskop Erik Varden har levd som munk i 20 år. - Jeg vil at også andre skal få nytte av rikdommen som finnes i klostertradisjonen.