Kattveita, Asylveita og Repslagerveita. Det finnes omlag 30 veiter i Trondheim. De har alle en rik historie.

foto